2009 October – Party for Suhas’s XL birthday

[epfl:myEpflGalleryBox]